Centrum badań psychologicznych Persona

CENTRUM BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH PERSONA

Nazwa Persona pochodzi od pojęcia wprowadzonego do psychologii przez Junga (Persona), które wskazuje na sposób adaptacji do modelu kulturowego. Oznacza maskę jaką człowiek przybiera na użytek społeczny, kompromis pomiędzy jednostką a społeczeństwem. Osoba nakładając maskę reprezentuje taką postawę, jakiej się od niej oczekuje w relacjach bądź rolach społecznych czy też zawodowych. Persona nie jest składnikiem autentycznej osobowości, lecz powierzchnią psychiki.