O MNIE

Aleksandra Michalec

Jestem dyplomowanym psychologiem uprawnionym do wykonywania badań w zakresie diagnostyki psychologicznej osób zatrudnionych na stanowiskach, gdzie wymagana jest szczególna sprawność psychofizyczna. Do prowadzenia wyżej opisanych badań uprawniają mnie dwa ukończone kierunki.


Pierwszym z nich były dzienne pięcioletnie studia magisterskie z Psychologii, dzięki którym uzyskałam tytuł magistra Psychologii o specjalności klinicznej. Podczas trwania tych studiów zrealizowałam wiele certyfikowanych szkoleń i kursów w zakresie psychologii, szczególnie psychologii klinicznej.
Odbyłam liczne, udokumentowane staże i praktyki w wielu placówkach służby zdrowia, szpitalach psychiatrycznych, przychodniach jak i pracowniach badań psychologicznych na terenie województwa Dolnośląskiego i Opolskiego.


Jednym z nich był roczny staż w Zamkniętym Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychiczne Chorych w Lubiążu na oddziale całodobowej psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla dorosłych.


Następnie ukończyłam również praktyki w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu przy wybrzeżu Conrada-Korzeniowskiego na oddziale psychiatrycznym całodobowym pracując przy pomocy w leczeniu chorób psychicznych, psychosomatycznych, uzależnień i zaburzeń emocjonalnych dorosłych.


Brałam udział również w stażu w Grupowej Praktyce Lekarskiej Psyche S.C. Krzysztof Gibała, Ludmiła Kraus w Nysie.


Kolejnym kierunkiem związanym z psychologią były studia Psychologii Transportu, po których zostałam dyplomowanym Psychologiem Transportu i Medycyny Pracy. W trakcie trwania tych studiów, cały swój wolny czas przeznaczyłam na staże i praktyki w kilkunastu Wrocławskich pracowniach Badań Psychologicznych i Medycyny Pracy. Zależało mi na zdobyciu praktycznej i rzetelnej wiedzy, aby móc w późniejszym czasie podzielić się nią z Państwem. Jednocześnie odbyłam szereg kursów i szkoleń, z których uzyskałam wyróżnienia i dyplomy.


Decyzją nr 4/2013 Marszałka Województwa Opolskiego w roku 2013 zostałam wpisana pod numerem OP-07/2013 do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu.


W tym samym roku, wraz z ukończeniem kolejnego kierunku, otworzyłam Centrum Badań Psychologicznych PERSONA w Nysie. Od tamtej pory mam przyjemność prowadzić dla Państwa badania, doskonaląc swoje umiejętności w zakresie Psychologii Pracy, Transportu i innych dziedzinach, przydatnych w prowadzeniu badań psychologicznych.


W 2018 roku rozpoczynając kolejne kwalifikacje na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie dołączyłam do Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce i zostałam wpisana na oficjalną listę jego członków. Uzyskując pozytywny wynik egzaminu ogólnego z cyklu ukończonych kursów i szkoleń otrzymałam dodatkowe kompetencje do orzekania w sprawie osób starających się o pozwolenie na posiadanie broni.


Decyzją Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce dnia 31 sierpnia 2018 r. na podstawie art. 15 ustawy o broni i amunicji z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych otrzymałam LICENCJĘ nr 456 uprawniającą mnie do samodzielnego prowadzenia badań i wydawania orzeczeń dla osób starających się o zezwolenie na posiadanie broni.


17 września 2018 r. zostałam wpisana do ewidencji prowadzonej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu uzyskując Zaświadczenie o wpisie do rejestru (numer wpisu pod którym figuruję: 2/2018) psychologów upoważnionych na podstawie art. 15c ust. 2 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o obrocie bronią i amunicją (Dz. U. z 2017 r. poz. 1839 z późn. zm.) do badań:

- osób starających się lub posiadających pozwolenie na posiadanie broni
- osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
- osób rozprowadzających oraz przechowujących w ramach działalności gospodarczej materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego
- inspektorów transportu drogowego
- kandydatów do objęcia urzędu sędziego i prokuratora
- kuratorów sadowych
- detektywów
- strażników gminnych/miejskich