Badania
psychologiczne

KOGO DOTYCZĄ BADANIA?

Na nowoczesnej, skomputeryzowanej i przyjaznej w obsłudze aparaturze wykonuję usługi w zakresie diagnostyki psychologicznej osób zatrudnionych na stanowiskach, gdzie wymagana jest szczególna sprawność psychofizyczna. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który chce szybko i profesjonalnie wykonać badania psychologiczne dla swoich pracowników, trafiłeś w odpowiednie miejsce. Przeprowadzam również badania dla osób prywatnych. Badania dotyczą:


1.Kierowców zawodowych oraz amatorów (osoby kierujące pojazdami w celach służbowych):

 • kierowców zarówno prowadzących samochód w celach służbowych (np. przedstawiciele handlowi), jak i zawodowych w ramach wszystkich kategorii prawa jazdy (A, B, C, D, E),
 • kierowców TAXI
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych,
 • instruktorów nauki jazdy,
 • egzaminatorów nauki jazdy,
 • osób ubiegających się o pozwolenie do kierowania tramwajem oraz kierujących tramwajem,
 • kandydatów na kierowców (w ramach kat. A, B, C, D, E),
 • kandydatów na instruktorów i egzaminatorów,
 • kierowców i kandydatów do sportów rajdowych/ wyścigowych

2Kierowców skierowanych na wniosek Starostwa po zatrzymaniu prawa jazdy przez Policję:

 • kierowców skierowanych na badania w wyniku przekroczenia 24 punktów karnych,
 • osób prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu,
 • sprawców wypadków, w których pojawili się zabici lub ranni,
 • osób ubiegających się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami

3Kierowców skierowanych na badania na wniosek lekarza:

 • jeżeli w wyniku badania lekarskiego stwierdzona zostanie konieczność przeprowadzenia badania psychologicznego,

4Operatorów i osób wymagających pełnej sprawności psychoruchowej:

 • operatorów wszelkiego rodzaju sprzętu budowlanego, ciężkiego (np. koparek, dźwigów), wózków widłowych, żurawi, suwnic i innego sprzętu wymagającego specjalistycznych badań psychologicznych,
 • osób pracujących na wysokości.

 

Po wcześniejszym ustaleniu terminu/ zebraniu grupy, jest również możliwe przeprowadzenie psychologicznego:1Badania osób ubiegających się lub posiadających broń palną:

 • osoby ubiegającej się o pozwolenie na broń
 • osoby posiadającej pozwolenie na broń

2Badania osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa.


3Badania osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.


4Badania osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.


5Badania w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonania czynności inspektora transportu.


6Badania kandydatów do objęcia urzędu sędziego lub prokuratora.


7Badania Straży Miejskiej już zatrudnionych.


8Badania osób ubiegających się o przyjęcie do pracy w charakterze strażnika.


9Badania osób pracujących przy zabezpieczeniu technicznym I i II stopnia.


10Badania górników.


11Badania górników pracujących przy materiach wybuchowych.


12Badanie Pracowników Ochrony- posiadających już licencję pracownika ochrony.


13Możliwość przeprowadzenia rekrutacji i selekcji.


Wszystkie badania przeprowadzane są w jednym dniu i zakończone są wydaniem odpowiedniego orzeczenia.PRZGOTOWANIE DO BADANIA

Aby szybko i sprawnie przejść badanie psychologiczne należy przyjść wypoczętym i wyspanym, a w dniu poprzedzającym badanie należy nie spożywać alkoholu ani innych środków psychoaktywnych.


Im lepsza jest kondycja psychofizyczna badanego, tym większa szansa na uzyskanie pozytywnego wyniku testu. Warto zatem zadbać o dobrą formę w dniu badania.WYMAGANE DOMUMENTY

 • dokument tożsamości (prawo jazdy, dowód osobisty lub paszport),
 • aktualne okulary bądź soczewki kontaktowe jeśli używamy,
 • skierowanie na badanie psychologiczne wystawione przez pracodawcę lub lekarza, jeśli zostanie ono wystawione.